Tank positive


Hållbara drivmedel

Våra drivmedel
Våra drivmedel 

Biogas

Biogas är den hållbara metangasen, istället för naturgas. Biogas får vi från matrester, stallrester, avloppsvattnet, jordbruksrester och annat biobaserat material.

Eldrift

OrangeGas driver redan flera laddstationer i Nederländerna och kommer att sätta upp stationer överallt i Sverige där vi kan – håll ögonen på hemsidan så hittar Du nya platser.

Koldioxid CO2

CO2 är den idealiska ersättningen till diesel i kylaggregat på lastfordon.

Vätgas

Vätgasfordon har inga utsläpp från bilen och har lång räckvidd. 

HVO 100

HVO100 är den enklaste ersättningen av diesel. Den produceras också från förnyelsebara råvaror.

LBG

”Liqiefied Biogas”, flytande biogas istället för naturgas, ett bra alternativ till diesel

ED95

En bioetanol för fordon med etanolanpassade dieselmotorer, främst i tung trafik. Vi siktar på att ha ED95 på strategiska platser i Sverige.

Rent och med god ekonomi

Vi kommer att bygga stationer så fort vi kan, inom några år vill vi finnas på både stora och små platser;

Var du hittar oss