Disclaimer

Informationen på OrangeGas webbplats har skapats med omsorg. Informationen är av allmän karaktär och gäller ej för enskilda situationer och personer.

Webbplatsens innehåll kan inte betraktas som personlig rådgivning; användandet av informationen beror på dina egna omständigheter.

OrangeGas avvisar ansvar för eventuella brister, felaktigheter och konsekvenser. Vi ansvarar inte för information som erhålls via länkningar (med vår webbplats) på externa webbplatser.