FAQ

Den passar för vem som helst. Det finns många modeller att välja mellan, allt från mindre personbilar till distributionsbilar och upp till långtradare och långfärdsbussar. Kika in på sidan “gasbilen.se” så kan du välja vad du vill ha.

Sverige har närmare 200 stationer där du kan tanka biogas. Det byggs utmed norrlandskusten och i Dalarna, men i Svealand och Götaland kan du hitta ställen att tanka lite varstans.

OrangeGas mackar kommer att dyka upp lite här och var allteftersom vi bygger nya stationer på strategiska platser och kanske också förvärvar en och annan mack i landet. På några av OrangeGas tankstationer kommer du också att kunna snabbladda din elbil, fylla på fossilfri koldioxid (CO2) som kylmedium i kylbilar, HVO 100 eller andra icke-fossila drivmedel allt eftersom.
Våra kunders kort fungerar naturligtvis på OrangeGas alla mackar i Sverige, Nederländerna och på den växande tyska marknaden. I Sverige har vi åtta stationer, Nederländerna över 100, i Tyskland drygt 125 och vi har 2 stationer i Belgien.

Det är lätt att tanka, lika lätt som om du tankar bensin eller diesel och det tar ungefär samma tid. En fördel är att du inte behöver stå och hålla I handtaget medan du tankar. När det är klart så lossar du bara handtaget, hänger upp och slår igen tankluckan innan du åker – rent och fint.

Gasen är komprimerad istället för flytande och kan därför inte räknas i liter. I Sverige motsvarar ett kg biogas 1,5 liter bensin.

Finland och Danmark bygger ut sina nät av tankstationer, men kommer du till Nederländerna och Tyskland finns det gott om OrangeGas tankstationer att välja på. Du hittar också mackar i övriga Europa om du har anledning att göra en Europatour på biogas eller grön gas. Här hittar du förresten alla stationer som ingår i OrangeGas stationsnät; gibgas.de (https://www.gibgas.de/Tankstellen/Europainfos).

Det beror på vilken bil det är, men de flesta bensinbilar kan konverteras – dock inte dieslar. Installationen måste göras av en auktoriserad verkstad. Fråga oss så kan vi hänvisa till några som du kan välja mellan.

Det går bra att leasa en gasbil, det sker på samma villkor som för vilken bil som helst.

Aktionsradien varierar från bil till bil. De flesta gasbilar har fabriksinstallerade gastankar, några har hela bensintanken kvar och andra har mindre bensintankar för att du inte ska bli stående. Vanligast är en aktionsradie på mellan 300 och 500 km per tankning, för distributions- och sopfordon kanske något kortare.

Nej, att köra gasbil är som att köra vilken annan bil som helst.

En eldriven bil får sin kraftförsörjning av batterier, vilka I sin tur laddas upp over elnätet.

De som inte kör lång sträckor och som återkommer till samma plats regelbundet där de kan laddas passar för elbilar. Numera växer också laddplatser på andra håll där man kan snabbladda medan bilen står stilla på annat håll, rörligheten ökar.

Både i Sverige och på andra marknader köper OrangeGas grön el till alla kunder. OrangeGas planerar också byggnation av egna solparker för att försörja de egna laddplatserna.

Elbilar är tysta och rena, de medför lägre beskattning och därmed blir driftskostnaderna låga.

Med låga drifts- och servicekostnader samt en mycket låg Bonus-Malus beskattning kommer en elbil att vara konkurrenskraftig redan vi ganska måttligt miluttag på år. Var gränsen går kan bilhandeln hjälpa Dig att räkna ut. Men som elbilsförare kan Du åtnjuta andra förmåner som fri parkering, tillträde till kollektivkörfält och andra förmåner som andra inte har.

Ja, elbilar fyller alla tänkbara säkerhetskrav. Problemet är snarast av en annan art då de är så tysta att fotgängare kanske inte hör dem. Vi rekommenderar elbilsförare att betänka hur deras ljudlösa framfart inte hörs. Man får dessutom vara försiktig med laddkabeln så att den inte är I vägen eller att någon snubblar over den.

Ladda snabbt eller långsamt. Alla elbilar passar ännu inte att ladda snabbt. Snabbladdare växer dock fram utmed vägarna i hög takt likasom i industriområden eller på parkeringsplatser. Det finns flera olika laddsystem och det går att välja hur fort du kan ladda, ju långsammare desto mer får Du i. Enklast, där så är möjligt, är att ladda hemma eller på jobbet.

Din leasgivare kan inkludera laddutrustning i Ditt pris så att du har full kontroll själv.

Laddtiden beror på hur fullt batteriet är och hur fort Du vill ladda upp det och vilken kapacitet Din laddstation har. Har Du 220 volt hemma och ett tomt batteri får Du räkna med 8 timmars laddtid. På en kommersiell laddstation kan det räcka med 2-4 timmar. En snabbladdning kan fylla från tomt till kanske 80 % på runt en halvtimme.

Du kommer att kunna ladda på OrangeGas I Sverige, är Du I Nederländerna eller i Tyskland så har vi redan manga stationer där. Du hittar laddplatser på nätet för hela landet på xxx.se. Räckvidden varierar från kanske 200 upp till 400 eller som mest 600 km på en laddning – det finns undantag från dessa siffror också.

Utsläppen som produceras I bilen är inga alls – därför kallas de 0-eissiosfordon och åtnjuter allra högsta miljöbilspremie.

Batteri- och bilproduktion kostar dock utsläpp av manga klimatgaser och andra mer lokalt påverkande utsläpp.

Använder man grön el slutar utsläppen med produktion av batterier och bil, köper man el som inte är grön måste man också ta hänsyn till utsläppen från själva produktionen av el. I Sverige kan vi utgå från att vi har grön el.

OrangeGas köper bara grön el till sina stationer på alla marknader – det är hela skillnaden.

Ja, Du behöver ett betalkort.

Ja, företag som gör sådan konverteringar finns, men det är dyrt – det är som en kärleksaffär med din bil. Kanske klokt att köpa en bil som är eldriven från början.

Att tanka vätgas är säkert, alla tankstationer måste klara högt ställda säkerhetskrav för att få användas – även dessa – naturligtvis. Bilen innesluter gasen säkert och driften är helt kontrollerad.

Det är ganska likt att tanka jämför med vilket annat fordon som helst, speciellt ett annat gasfordon. Det växer fram tankstationer lite här och där och det kommer att bli tätare med åren. Sverige har 4 stationer, Norge 2, Nederländerna 5 och Tyskland X st. Tanktrycket är upp till 700 bar för personbilar och 350 bar för tyngre fordon.

Vätgas är en energibärare, inte ett drivmedel. Vätgasbilar tankas med vätgas (H2) som konverteras till kraft i en bränslecell. Den enda restprodukten är vatten.

Ännu är det fordon som kör lokalt och är noga övervakade såsom taxi, bussar och andra fordon där man provar framtidens teknik på olika sätt. Långdistansfordon som vill köra grönt väljer ofta bio gas eller andra gröna drivmedel.

Likt elbilarna så är de rena och tysta, de har längre aktionsradie än andra miljöbilar och det tar bara 5 minuter att tanka, precis som en vanlig bil.

Att tanka vätgas är säkert, alla tankstationer måste klara högt ställda säkerhetskrav för att få användas – även dessa – naturligtvis. Bilen innesluter gasen säkert och driften är helt kontrollerad.

Det är ganska likt att tanka jämför med vilket annat fordon som helst, speciellt ett annat gasfordon. Det växer fram tankstationer lite här och där och det kommer att bli tätare med åren. Sverige har 4 stationer, Norge 2, Nederländerna 5 och Tyskland X st. Tanktrycket är upp till 700 bar för personbilar och 350 bar för tyngre fordon.

Utsläppen från bränslecellen med vätgasdrift är noll. Om det uppstår utsläpp är det precis som för elbilen vid produktion av elbil och beroende på hur vätgasen har producerats. “Grå vätgas” har ofta sitt ursprung I naturgas medan grön vätgas som regel kommer från solfångare och annan grön elproduktion. All vätgas från OrangeGas är grön.

Absolut, de är ganska dyra och nästan alla vätgasbilar som finns är leasade. Ännu är det inte så manga som erbjuder vätgas som alternativ.

Räckvidden är mellan 500 och 650 km på en tankning. Räckvidden för bussar och lastbilar anpassas till kravet på körsträcka, varför den kan variera betydligt.

Toyota Mirai och Hyundai Nexo dominerar marknaden för personbilar idag. Men det finns inte en biltillverkare I världen utan att de har en hand i denna kakburken.

Hydrerad Vegetabilisk Olja 100%, den bästa förnyelsebara ersättningen för diesel. HVO100 är förnyelsebart och därmed hållbart och kommer från växtriket. Det finns HVO med lägre inblandning i dieseln, men inte hos oss. Den kemiska kompositionen av HVO100 liknar konventionell diesel, vilket betyder att motor och bränslesystem fungerar på endera drivmedlet från början.

Sett från ett livscykelperspektiv reducerar HVO100 utsläppen av växthusgaser med 90 %, ibland mer. Partikelutsläppen reduceras också precis som kväveoxider (NOx) och svavel.

HVO100 används huvudsakligen för lastbilar och bussar ända upp till miljöklass Euro 5 och &. HVO100 passar också moderna distributionsbilar men är inte alltid passande för äldre motorer – här bör tillverkaren rådfrågas, bl.a. av garantiskäl. Man kan förvänta att antalet fordon godkända för HVO100 kommer att öka.

Vi försöker alltid komma över HVO lokalt och arbetar med olika leverantörer. Ibland går det bra, ibland får vi köpa från leverantörer på lite håll.

En liter HVO100 kostar mer än en liter diesel. Å andra sidan kan det skapa fördelar om Din beställare kräver hållbara drivmedel då Du inte behöver investera i ett dyrare fordon. Du kommer lika långt på en tank HVO100 som om Du körde på diesel.

HVO 100 finns lite var stans. När OrangeGas nu etablerar sig i Sverige, kommer Du att finna att HVO100 kommer att finnas på flera av våra mackar. Vi säljer redan Nu HVO100 på några mackar i Nederländerna och kommer att göra det också i Tyskland. Håll reda på expansionen här på vår hemsida.

LBG är flytande bio gas (Liquefied Bio Gas) att jämföra med LNG (Liquefied Natural Gas) men LBG är förnybart, hållbart och cirkulärt. LBG används i långväga lastbils- och busstransporter. Att transportera biogasen i flytande form gör att man kan nå mer avlägsna orter där gasen kan säljas. OrangeGas har planer på en etablering i Sälen, det går inte utan att gasen fraktas flytande – som LBG.

OrangeGas säljer ännu inte LBG, men planen är att ha flera stationer i varje land där vi har ett nätverk så att våra kunder kan förlita sig till oss som sin leverantör. Vi kommer att både köpa LBG och producera egen LBG.

Räckvidden med LBG är imponerande, upp till 1.500 km på en fyllning och att tanka tar inte längre tid med LBG än med diesel. LBG är rent och reducerar utsläppen av växthusgaser med 90 % eller mer. Reduktionen av andra utsläpp är också markant, några utsläpp nästan förvinner. Dessutom reduceras buller och vibrationer i ett gasfordon med 50 %, varför ett gasfordon passar i trånga och känsliga miljöer.

LBG-utrustade lastbilar kostar mer än diesel- och HVObilar. För bilar som kör långt betalar det sig med lägre kostnader, det kan också betala sig på kortare tid med mer lojala transportköpare som kanske väljer Dig istället för någon som inte kör på LBG.

Jadå, de är säkra. Dessa fordon tillverkas efter mycket stringenta specifikationer. En LBG innehåller ingen luft och kan inte antändas inifrån. Att tanka är lite annorlunda och kräver en kort utbildning, gasen hanteras ända ner till -160°, man måste veta vad man gör, vi på OrangeGas utbildar dig. LBG-fordon är inte befriade från olyckor men vid studier av förlopp visar det sig att ett LBG-fordon är väl så säkert som ett dieselfordon, det har Norske Veritas och andra säkerhetsanalytiker kommenterat, detta gäller också den tragiska olyckan med en SL-buss som körde in i taket på Elefanttunneln i centrala Stockholm.

Att tanka LBG är annorlunda. Föraren måste utbildas och ha skyddsutrustning, cryohandskar och skydsskor. Man måste också skydda händer och armar.

ED95 är den etanolkvalitetet som ersätter diesel i lastbilar och bussar och det kräver en anpassad motor. Etanol till personbilar finns också och går under benämningen E85.

OrangeGas säljer ännu inte ED95 i Sverige, men det är sannolikt en produkt som vi kommer att tillhandahålla.

ED95 är ett mer hållbart drivmedel och det är använt inom svensk lokaltrafik sedan tidigt 1990-tal.

Ett etanolfordon är dyrare än en vanlig diesel. Det är en måttlig investering för att kunna köra på ett hållbart drivmedel. Priserna varierar så att det ibland är billigare att köra på ED95.

Jadå, som för alla andra drivmedel har de fordon som kör på ED95 nogranna anpassningar för att inte säkerheten ska tummas på. Du tankar det som om det var en vanlig diesel.

ED95 finns I Sverige, Tyskland samt i USA, Indien och Brasilien.

Scania är för tillfället den enda tillverkaren av ED95-fordon.

Du kommer 3/4s väg på en full tank jämfört med om Du körde på diesel.

Flytande koldioxid (CO2) är det idealiska kylmediet för en dieselbil med kylrum. Flytande och icke fossil CO2 som reducerar utsläppen av både växthusgaser samt andra oönskade utsläpp. OrangeGas utvinner CO2 från egna anläggningar och säljer den på några stationer i Nederländerna – men det blir på fler platser, också i Sverige på sikt.

Hittills har vi fått vår fossilfria koldioxid trån Thermoking som utvinner den vid blomsterodling. Vi arbetar med att utvinna CO2 från vår egen biogasproduktion och har samma planer i Sverige.

Lastbilar med CryoTech kylsystem. Kylbilar till varuhus är för närvarande vår största köpare.

Fossilfri CO2 tar inte bara bort växthusgaser ut ännu ett transportrelaterat energisystem, det reducerar också utsläppen av försurande och hälsovådliga avgaser, dessutom avger installationen minimalt med ljud. Lastbilarna blir därmed mer anpassade för trafik där det behöver vara tyst. Flytande CO2 är också mindre känslig mot varierande temperatur och leverantören blir därmed en säkrare leverantör.

ännu så länge bara i Nederländerna, men håll ögat på vår hemsida eftersom vi planerar sådan försäljning redan under 2020 i Sverige.

Det är enkelt att fylla på. Koppla bara munstycket på stationen och tryck “start” så sköter sig systemet själv – helt okomplicerat.

Det beror mycket på om systemet används för att frysa eller bara kyla. Det beror också på hur mycket värme som släpps in i kupén eller inne i godsutrymmet.