Rapportera ett fel

Du som vår kund är våra ögon och öran när du rapporterar in ett fel till oss. Om du upplever ett fel och rapporterar det till oss är det till mycket nytta om du även kan informera oss om plats och pumpnummer. Ju mer du kan beskriva felet desto snabbare kan vi åtgärda det.  Vill vill gärna även veta om det fungerade, men du kanske upplevde att du fick för lite gas eller att något krånglade/kärvade, eller att du tryckte nödstopp. Vi är tacksamma för allt du berättar, för vi vill veta allt.

Storing melden