2008 hade Marcel, Anco och Pelle en härligt grillkväll. Då skulle ett av deras livs mest avgörande bidrag till hållbarhet bli till beslut. De skulle börja bygga tankstationer i Nederländerna och bara sälja de nya och hållbara drivmedlen.

Inledningsvis stod bara biogas is centrum och det har expanderat ganska kraftfullt sedan dess, det var det renaste drivmedlet. Så i juni 2009 öppnade den första stationen, i Steenwijk i norra delen av landet. Sedan dess har en station öppnat varje månad och med det har OrangeGas snabbt blivit den snabbast växande aktören inom hållbara transporter på den marknaden. ”OragenGas dömmen” tog form 2010 då det beslutades att alla hållbara drivmedel skulle finnas i vår palett.

2015 drev OrangeGas 65 stationer I Nederländerna vilket gjorde oss till marknadsledande på hemmaplan. Då var vi de enda som sålde bara biogas och 2017 började vi verka i Tyskland. Sent 2019 hade vi 80 stationer i Nederländerna och 52 i st. Tyskland. Sedan 2019 har vi på OrangeGas också påbörjat våra etableringar i Belgien men framför allt i Sverige med sikte på Norden. Vi ökar ständigt antalet stationer som vi driver på våra marknader. 

Utöver närverket med gastappar, har OrangeGas också snabbladdare Amsterdam till batteridrivna bilar. Vi arbetar intensivt för att utöka den delen av vår infrastruktursatsning. Vi bygger en vätgasstation i Haag och ytterligare tre stationer är i pipeline under 2020. Då finns vi också i Tyskland, Belgien och Sverige, vi kommer att fortsätta in i andra länder efter detta.

OrangeGas har några ambitiösa mål som egentligen bara avspeglar vad vi måste göra för att få en hållbar transportsektor. Antalet bilar som kör på morgondagens drivmedel ökar ständigt coha natalet tankställen likas, där ju OrangeGas aktivt medverkar. Biogas, grön el, HVO100, ED95 LBG Vätgas och hållbara kylmedium (biobaserad CO2 en biprodukt från biogasproduktionen). Tack vare synergier mellan de nya drivmedlen kan vi erbjuda trafikanter ett spektrum av drivmedel där det finns något som passar alla.

Tanka OrangeGas, tanka upp med positiv energi. Ett positivt sätt att tanka.