Biogas består till ca 97 % av metan, samma metanmolekyl som i naturgas. Skillnaden är att biogasen är förnybar och utvinns av matrester, gödsel, avloppsvatten och andra organiska och återvinningsbara material. Biogas kan i många stycken räknas in den cirkulära ekonomin och reducerar utsläppen av växthusgaser med minst 90 %. Då den ersätter andra fossila användningar såsom gödsel är reduktionen över 100 %.

OrangeGas säljer bara biogas, i första hand den biogasen som transporteras direkt mellan producent och mack, men också den som är transiterad i gasnätet. Där släpps lika mycket bio gas in på nätet utmed ledningen som det sedan tas ut på annan plats. Nätdistribution är det vanliga sättet för alla att distribuera nere i Europa och på den svenska västkusten där det finns rörledning.

Vanliga frågor

Den passar för vem som helst. Det finns många modeller att välja mellan, allt från mindre personbilar till distributionsbilar och upp till långtradare och långfärdsbussar. Kika in på sidan “gasbilen.se” så kan du välja vad du vill ha.

Sverige har närmare 200 stationer där du kan tanka biogas. Det byggs utmed norrlandskusten och i Dalarna, men i Svealand och Götaland kan du hitta ställen att tanka lite varstans.

OrangeGas mackar kommer att dyka upp lite här och var allteftersom vi bygger nya stationer på strategiska platser och kanske också förvärvar en och annan mack i landet. På några av OrangeGas tankstationer kommer du också att kunna snabbladda din elbil, fylla på fossilfri koldioxid (CO2) som kylmedium i kylbilar, HVO 100 eller andra icke-fossila drivmedel allt eftersom.
Våra kunders kort fungerar naturligtvis på OrangeGas alla mackar i Sverige, Nederländerna och på den växande tyska marknaden. I Sverige har vi åtta stationer, Nederländerna över 100, i Tyskland drygt 125 och vi har 2 stationer i Belgien.

Det är lätt att tanka, lika lätt som om du tankar bensin eller diesel och det tar ungefär samma tid. En fördel är att du inte behöver stå och hålla I handtaget medan du tankar. När det är klart så lossar du bara handtaget, hänger upp och slår igen tankluckan innan du åker – rent och fint.

Gasen är komprimerad istället för flytande och kan därför inte räknas i liter. I Sverige motsvarar ett kg biogas 1,5 liter bensin.

Finland och Danmark bygger ut sina nät av tankstationer, men kommer du till Nederländerna och Tyskland finns det gott om OrangeGas tankstationer att välja på. Du hittar också mackar i övriga Europa om du har anledning att göra en Europatour på biogas eller grön gas. Här hittar du förresten alla stationer som ingår i OrangeGas stationsnät; gibgas.de (https://www.gibgas.de/Tankstellen/Europainfos).

Det beror på vilken bil det är, men de flesta bensinbilar kan konverteras – dock inte dieslar. Installationen måste göras av en auktoriserad verkstad. Fråga oss så kan vi hänvisa till några som du kan välja mellan.

Det går bra att leasa en gasbil, det sker på samma villkor som för vilken bil som helst.

Aktionsradien varierar från bil till bil. De flesta gasbilar har fabriksinstallerade gastankar, några har hela bensintanken kvar och andra har mindre bensintankar för att du inte ska bli stående. Vanligast är en aktionsradie på mellan 300 och 500 km per tankning, för distributions- och sopfordon kanske något kortare.

Nej, att köra gasbil är som att köra vilken annan bil som helst.