Våra drivmedel

Våra drivmedel

Biogas

Biogas produceras av bara förnyelsebart material.

Eldrift

OrangeGas installerar snabbladdare på stationer och använder bara grön el.

Koldioxid (CO2)

Flytande biogaserad CO2 är det idealiska kylmediet istället för diesel i kyltransporter.

Vätgas

Vätgasbilar har inga utsläpp och har lång räckvidd

HVO 100

HVO 100 är en mycket bra förnyelsebar ersättning för diesel, då den är framställd ur förnyelsebara råvaror.

Flytande biogas “LBG”

LBG är flytande biogas och är det hållbara alternativet till LNG. Ett hett och väldigt bra alternativ för den tunga trafiken.

ED95

ED95 är 95% etanol för bussar och lastbilar. OrangeGas kommer att vara pionjärer med att säja ED95 på vanliga stationer.

OrangeGas uppströms

Rötning av biomassa frigör biogas som OrangeGas uppgraderar till fordonskvalitet. Gasen transtporteras sedan genom gasnätet eller som i Sverige, även i container. 

Uppströms