Uppströms

Biogasproduktion
OrangeGas har egen biogasproduktion i Nederländerna där den tredje produktionsanläggningen snart står klar. Vi har långt framskridna våra planer för egen biogasproduktion på en handfull platser även i Sverige. Biogasen kommer att distribueras både flytande och komprimerad. Då vi är nya i Sverige och processtiderna är långa samarbetar vi hittills med dem som producerar i väntan på den egna produktionen.
När de organiska rötmassorna behandlas för att utvinna biogas får man inte bara ut fossilfri CO2 utan också högkvalitativt gödsel som kan återföras till lantbruket under principer i den cirkulära ekonomin.